Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Đối tượng

Nội dung

Địa điểm

1. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc HTX.

2. Cán bộ làm công tác kiểm soát.

3. Cán bộ làm công tác kế toán.

- Theo chương trình khung đã ban hành.

- Theo yêu cầu địa phương.

- Tập trung vào các chuyên đề: Quản trị sản xuất nông nghiệp; Công tác kiểm soát trong HTX; Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị;…

Triển khai tại 3 khu vực Bắc – Trung – Nam: Đồng Tháp, Ninh Thuận, Kiên Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Lai Châu, Yên Bái, Thái Bình, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương,…

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Kế hoạch Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2017