Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HTX NĂM 2018
Tổng số lớp (dự kiến): 65 lớp

Đối tượng

Nội Dung

Địa Điểm

1. Hội đồng quản trị

2. Ban giám đốc

3. Cán bộ làm

công tác kiểm soát

4. Cán bộ làm

công tác kế toán

- Theo chương trình khung đã ban hành.
- Theo đề xuất của địa phương.
- Tập trung vào các chuyên đề:

Kỹ năng quản lý, điều hành HTX kiểu mới;

Xây dựng chuỗi giá trị nông sản;

Quản trị thương hiệu;

Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng;

Nâng cao năng lực lãnh đạo;

Quản trị sản xuất trong HTX;
Lập phương án sản xuất kinh doanh;
Quản trị tài chính trong HTX nông nghiệp; Công tác kiểm soát trong HTX...

Triển khai tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam:

Yên Bái, Thái Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Thọ,

Khánh Hòa, Bắc Giang,

Ninh Bình, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nam Định, Bạc Liêu, Nghệ An, Quảng trị, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Kiên Giang, Thái Nguyên...

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Kế hoạch Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2018