Hệ thống văn bản

Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể

alt (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản. Ảnh minh họa

Đọc thêm...

 
 

Thông tư 24/2017/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đọc thêm...

 
 

6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp

htxvanbanmau (Chinhphu.vn) – Theo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp,  hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá theo 6 tiêu chí.

Đọc thêm...

 
 

Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

images785029000001 tfnn (Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đọc thêm...

 
 

Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

sobh-1397623017ymdagcog1 akpi (Taichinh) - Ngày 14/4/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Tại Quyết định này, các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được quy định rõ.

Đọc thêm...

 
 

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017

alt (Xây dựng) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đọc thêm...

 
 

Chế độ kế toán hợp tác xã thực hiện theo quy định mới thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet   Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX.

Đọc thêm...

 
 

Quyết Định số 105 QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 quyết định về công nhận Điều lệ LMHTXVN

Quyết Định số 105 QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 quyết định về công nhận Điều lệ LMHTXVN

Đọc thêm...

 
 

Cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã

alt (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã (HTX) theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020.

Đọc thêm...

 
 

Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020

Đọc thêm...

 
 

Trang 1/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản