Hệ thống văn bản

title Filter 

Hiển thị # 
STT Nội dung
1 Quyết định 1804/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
2 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
3 Thông báo số 276/TB-VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với VCA
4 Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
5 Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể
6 Thông tư 24/2017/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX
7 6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp
8 Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
9 Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
10 Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017
11 Chế độ kế toán hợp tác xã thực hiện theo quy định mới thế nào?
12 Quyết Định số 105 QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 quyết định về công nhận Điều lệ LMHTXVN
13 Cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã
14 Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020
15 Quyết định số: 2546/QĐ-BNV ngày 28/7/2016 về việc Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập
16 Quyết định số 163/QĐ-Ttg về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 -2025
17 Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 7 năm 2015 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
18 Công văn Số: 1252/BNV-ĐT V/v tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức
19 Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
20 Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Trang 1/3

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản