Tin tức

langson11182

Lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Lạng Sơn

Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát trong HTX tại Lạng Sơn. Đọc thêm...
 
khanhhoa11181

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Khánh Hòa

Ngày 6/11/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Khánh Hòa Đọc thêm...
 
 
quangtri11181

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Trị

Sáng ngày 05/11/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" Đọc thêm...
 
 
quangtri1118

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Trị

Sáng ngày 31/10/2018, Trường Bồi https://www.viagrageneriquefr24.com/viagra-sans-ordonnance-sur-paris/ dưỡng cán bộ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị".   Đọc thêm...
 
 
hanam1018

Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Nam

Nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Trường Bồi dưỡng cán bộ và xuất phát từ thực tế trên. Sáng ngày 29/10/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát tại các hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đọc thêm...
 
 
lamdong10181

Khai giảng lớp "Nâng cao nghiệp vụ kế toán HTX" tại Lâm Đồng

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ- ĐĐ ngày 23/10/2017 của Đảng Đoàn Liên minh HTX Việt Nam về việc phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao nghiệp vụ kế toán HTX" cho đội ngũ Kế toán của các HTX được chọn để xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị trong kế hoạch năm 2018 thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông,... Đọc thêm...
 
 
namdinh1018

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Nam Định

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-ĐĐ ngày 23/10/2017 của Đảng Đoàn Liên minh HTX Việt Nam về việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực tại các tỉnh, thành phố giai đoạn 2018 – 2020. Căn cứ Kế hoạch đào tạo cho đội ngũ Giám đốc và Kế toán các mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đọc thêm...
 
 
vinhlong1018

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Vĩnh Long

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-ĐĐ ngày 23/10/2017 của Đảng Đoàn Liên minh HTX Việt Nam về việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực tại các tỉnh, thành phố giai đoạn 2018 – 2020. Căn cứ Kế hoạch Đào tạo cho đội ngũ Giám đốc và Kế toán các mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đọc thêm...
 
 
dienbien1018

Khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX kiểu mới"

Thực hiện Thông báo số 1010/TB-LMHTXVN của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam ngày 18 tháng 9 năm 2018 về Kết luận buổi làm việc của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam với Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên. Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX kiểu mới". Đọc thêm...
 
 

Trang 10/51

Bạn đang ở: Home Tin tức