Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và quản trị tài chính trong Hợp tác xã" tại tỉnh Hà Nam

hanam05201 Ngày 26/5/2020 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và quản trị tài chính trong hợp tác xã".

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kế toán Hợp tác xã" tại Thái Bình

20200520 082544 Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Trường Bồi dưỡng cán bộ - Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức lớp tập huấn "Nghiệp vụ kế toán Hợp tác xã".

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Quản trị sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp" tại tỉnh Hà Tĩnh.

hatinh05202 Từ thực tiễn xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực ở Hà Tĩnh thời gian qua đã thực sự có tính lan tỏa, và các mô hình HTX kiểu mới được thành lập có quy mô lớn hơn, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa. Để hỗ trợ HTX phát triển mạnh hơn nữa, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh dã phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp "Quản trị sản xuất trong HTX nông nghiệp"

Đọc thêm...

 
 

VCA: Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ xây dựng hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị

alt Trong hai ngày 8/5 và 11/5, Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ xây dựng HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị” cho các học viên là cán bộ tư vấn thuộc các Ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.

Đọc thêm...

 
 

Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022 Trường Bồi dưỡng cán bộ

dhcb202020221 Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đọc thêm...

 
 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tham dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của Trường bồi dưỡng cán bộ

alt Chiều ngày 14/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của trường Bồi dưỡng Cán bộ, thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Đọc thêm...

 
 

Khóa đào tạo giảng viên: "Thúc đẩy và hướng dẫn các Doanh nghiệp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em".

ilo1219 Tại Hà Nội, ngày 19 - 20/12 Trường Bồi dưỡng cán bộ, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức khóa đào tạo giảng viên "Thúc đẩy và hướng dẫn các Doanh nghiệp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em" cho đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đọc thêm...

 
 

Lễ nghiệm thu và bàn giao thiết bị dây chuyền máy sấy lúa cho Hợp tác xã Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh

bangiaoquantri121219 Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm năm 2019 theo Quyết định số 37/QĐ-LMHTX ngày 20/02/2019 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Thông báo số 372/TB-LMHTX ngày 14/6/2019 Thông báo kết luận của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về số lượng, mô hình, danh sách, địa bàn HTX triển khai xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuổi giá trị năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm...

 
 

Trang 1/29

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường