Lớp "Quản trị tài chính trong HTX nông nghiệp" tại tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Ước tính đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 123 HTX, 01 liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực kinh tế, tổng số vốn điều lệ đăng ký 170 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, LHHTX hiệu quả chưa cao so với các năm trước, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 64 tỷ đồng, doanh thu bình quân mỗi HTX là 703 triệu đồng/HTX/năm, lãi bình quân là 46 triệu đồng/HTX/năm.

Ngày 28/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2015/TT-BTC, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã (HTX). Thông tư 83 là văn bản khung áp dụng quản lý tài chính HTX ở hầu hết các ngành và lĩnh vực, có ý nghĩa công khai, minh bạch hoạt động HTX từ vốn điều lệ, tài sản không chia, tín dụng nội bộ đến mọi mặt quản lý kinh doanh. Việc thực hiện Thông tư 83 không những giúp HTX có điều kiện làm rõ những tồn đọng vốn quỹ và tài sản HTX khi chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012, mà còn tạo niềm tin cho thành viên HTX và phát triển HTX bền vững.

anhkhaigianglangson

Ông Vi Kim Truyền - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lạng sơn phát biểu tại lớp học

Xuất phát từ tình hình thực tế, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, phấn đấu tất cả cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kiến thức quản lý thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng. Cử cán bộ đi tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nâng cao tỷ lệ cán bộ có trình độ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện gắn kết phương án sản xuất kinh doanh của các HTX với các dự án, chương trình đầu tư có mục tiêu của Nhà nước. Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp "Quản trị tài chính trong HTX nông nghiệp" cho cán bộ chủ chốt HTX tại tỉnh Lạng Sơn.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức về:

- Tổng quan chung về quản trị tài chính;

- Những chính sách, chủ trương của nhà nước liên quan đến tài chính HTX;

- Quản trị tài sản và các nguồn vốn của HTX;

- Quản trị các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận;

- Quản trị các khoản rủi ro về tài chính

- Khảo sát tham thực tế mô hình HTX;

- Bài kiểm tra cuối khóa và đánh giá cuối khóa.

Một số hình ảnh lớp học:

anhkhaigianglangson1

anhkhaoigiangangson2

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp "Quản trị tài chính trong HTX nông nghiệp" tại tỉnh Lạng Sơn.