Khai giảng lớp "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt HTX" tại tỉnh Lai Châu.

Những năm gần đây, mô hình kinh tế hợp tác xã đã có những chuyển biến sâu rộng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng, xoá đói, giảm nghèo ở Việt nam. Tuy nhiên cùng với quá trình chuyển đổi sang nền sản xuất hàng hoá quy mô lớn, thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đang đòi hỏi mô hình hợp tác xã phải chuyển đổi mạnh mẽ. Trong điều kiện hiện nay, các HTX kiểu mới đã bước đầu thoát khỏi những tồn tại yếu kém cũ, phát huy được tính năng động, sáng tạo của các thành viên và đây cũng là yếu tố quan trọng, quyết định giúp cho mô hình HTX kiểu mới có thể vượt qua những thách thức, những tồn tại đã, đang và có thể xuất hiện trong tương lai.

Lai Châu hiện là tỉnh vùng cao biên giới Tây Bắc xa xôi nhất. Bởi thế, ngoài đặc thù khó thu hút đầu tư, mặt bằng Kinh tế - Xã hội thấp và dân trí chưa đồng đều, các HTX ở tỉnh còn bộn bề, yếu và thiếu hơn nhiều nơi, như vốn hoạt động, thiết bị công nghệ, nhất là năng lực cán bộ HTX và trình độ thành viên... Trong lộ trình xây dựng HTX kiểu mới đến nay, toàn tỉnh có 180 tổ hợp tác, 277 HTX (trong đó 129 HTX thành lập mới). Các HTX trong tỉnh từng bước phát huy được yếu tố nội lực và đổi mới phương thức quản lý nên hàng năm mức tăng trưởng đạt cao. Trong năm 2016, tổng doanh thu của khu vực kinh tế tập thể đạt 250 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 20 tỷ đồng. Các tổ hợp tác và HTX giải quyết việc làm ổn định cho gần 6.000 người với mức thu nhập bình quân trên 2,3 triệu đồng/người/năm. Nhiều HTX trong tỉnh chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, nhất là các HTX vận tải, HTX sản xuất tiểu thủ công nghiệp; quan tâm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thành viên và người lao động. Tuy nhiên, những yếu kém mang tính căn bản của các HTX trong toàn tỉnh vẫn còn tồn tại và không dễ giải quyết, đó là nguồn nhân lực chất lượng, vấn đề pháp lý, quản trị điều hành hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn vốn hoạt động kinh doanh và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Những vấn đề này liên quan đến định hướng hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Mối quan hệ gắn bó của các vấn đề nội tại của HTX với những tác động từ bên ngoài sẽ và trở thành thách thức lớn cho các HTX kiểu mới phát triển hiệu quả và bền vững.

Để phục vụ công tác phát triển HTX kiểu mới hiệu quả, Trường bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lai Châu tổ chức lớp "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt HTX" dành riêng cho cán bộ chủ chốt HTX mới thành lập. Với những nội dung: Tổ chức quản lý bộ máy trong HTX; Kiến thức cơ bản về về Marketing, sản xuất, tài chính và nhân sự trong HTX; Lập kế hoạch kinh doanh. Lớp bồi dưỡng sẽ trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học viên góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong HTX nói chung và HTX mới thành lập nói riêng.

Một số hình ảnh tại lớp học:

img20170328081005

IMG20170328092746Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt HTX" tại tỉnh Lai Châu.