Khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Quảng Trị.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay có 341 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX. Trong đó, có 298 HTX nông nghiệp, 03 HTX về môi trường, 17 HTX xây dựng và tiểu thủ công nghiệp, 10 HTX giao thông vận tải, 11 Quỹ tín dụng nhân dân và 02 Liên hiệp HTX. Số thànhviên, người lao động trong các HTX là 99.000 xã viên; trong đó có 78.649 xã viên làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 20.351 xã viên trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Thực hiện tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế, đặc biệt khi Nhà nước công nhận và xem hộ gia đình là một đơn vị kinh tế tự chủ,hầu hết các HTX tại Quảng Trị đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, đã phát huy được vai trò tự chủ trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ, tạo nên những chuyển biến tích cực; số lượng và chất lượng các dịch vụ cung cấp của HTX từng bước được nâng lên đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao cho thành viên. Ngoài các dịch vụ bắt buộc, HTX đã mở rộng các loại hình dịch vụ mang tính kinh doanh thương mại, tạo được lợi thế cạnh tranh như dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, dịch vụ tín dụng nội bộ. Nhiều HTX đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực tìm kiếm thị trường, huy động các nguồn lực, mở thêm các ngành nghề, dịch vụ mới hỗ trợ thành viên; tổ chức "dồn điền đổi thửa", chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện tự nhiên, mùa vụ và lợi thế so sánh của từng vùng. Sản xuất, kinh doanh phát triển, nhiều HTX đã tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề kinh tế, xã hội; góp phần tích cực thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội. Nhiều HTX nông nghiệp đã thực sự trở thành "bà đỡ" cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại phát triển.

Mặc dù vậy, hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn như quy mô và doanh số nhỏ, hoạt động cung cấp các dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, hộ nông dân mới chỉ chủ yếu dừng lại ở các dịch vụ đầu vào, ở một số khâu thiết yếu. Chất lượng dịch vụ ở nhiều HTX chưa đáp ứng được yêu cầu thành viên. Hiệu quả sản xuất-kinh doanh, dịch vụ còn thấp, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, chưa hấp dẫn, lôi cuốn thành viên và người lao động gắn bó tích cực xây dựng HTX.

 Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị mở lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích giúp cho đội ngũ này nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh là xu thế tất yếu của các HTX trong bối cảnh hiện nay. Qua đó giúp họ có những hướng đi đúng đắn vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cho nông dân tin tưởng vào HTX.

dccaokimkhanhquangtri

Ông Cáp Kim Thánh – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị khai giảng lớp học

Những nội dung chính của khóa học này là:

+ Tổng quan chung về kinh doanh, thị trường;

+ Phân tích đánh giá thực trạng HTX và các cơ hội thị trường;

+ Hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh khả thi.

- Hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh lớp học:

quangtri04172

quangtri04173

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Quảng Trị.