Khai giảng lớp "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh" tại Hải Phòng

Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX đang giữ vai trò nhất định trong sự phát triển chung của nền kinh tế Thành phố Hải Phòng. Trải qua quá trình gần 27 năm xây dựng và trưởng thành, khu vực KTTT của Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh với nhiều mô hình HTX, đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Thành phố có 380 HTX & DN thành viên; doanh thu bình quân hàng năm của 1 HTX đạt trên 4,2 tỷ đồng; bình quân thu nhập các lao động đạt 42 triệu đồng/người/năm. Trong đó có gần 180 HTX NN, 85 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại, 26 quỹ tín dụng, 9 HTX xây dựng, 21 HTX vận tải, 59 HTX hoạt động ở các lĩnh vực khác. Đáng chú ý, thực hiện Luật HTX 2012 Hải Phòng đã có hàng trăm HTX chuyển đổi xong theo luật. Việc chuyển đổi thành công theo Luật không chỉ giúp các HTX đổi mới phương thức hoạt động mà còn từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, khẳng định vai trò, nâng cao năng lực hội nhập của các HTX trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngoài chuyển đổi theo Luật HTX 2012, nhiều HTX cũng mạnh dạn thành lập mới theo luật, chủ động tìm hướng đi riêng và bước đầu cho kết quả tốt, làm điểm tựa cho các thành viên trong phát triển kinh tế. Nhiều HTX kinh doanh làm ăn có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho các thành viên.

Sự phát triển của KTTT mà nòng cốt là các HTX phụ thuộc rất lớn vào vai trò của người đứng đầu. Vì vậy, muốn kinh doanh thành công thì nhà quản trị HTX cần phải rèn luyện cho mình rất nhiều các kỹ năng, một trong các kỹ năng quan trọng đó là "Kỹ năng giao tiếp". Nếu trong đời sống, giao tiếp đóng vai trò như cầu nối tình cảm giữa mọi người thì trong kinh doanh của HTX, giao tiếp giống như bậc thang để đưa HTX đến gần với thành công hơn. Hoạt động quản trị kinh doanh của HTX về thực chất cũng là hoạt động giao tiếp. Trong hoạt động của mình, nhà quản trị HTX phải giao tiếp với các thành viên để truyền đạt nhiệm vụ, động viên, khuyến khích họ thực hiện tốt các nhiệm vụ đó. Nhiều khi nhà quản trị HTX cần phải xử lý những tình huống giao tiếp tế nhị như: khiển trách, phê bình, giải quyết các xung đột. Nhà quản trị HTX cũng cần phải thiết lập các mối quan hệ với những cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính quyền nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của HTX có hiệu quả; phải giao tiếp với khách hàng, bạn hàng, với các đối tác khác nhau dưới nhiều hình thức khác nhau: thuyết phục người ta mua, bán hàng, thương lượng một vài điều khoản nào đó trong hợp đồng... Chính vì vậy, một trong những phẩm chất hết sức cần thiết của nhà quản trị HTX đó là khả năng giao tiếp hoàn hảo. Nhờ đó mà các cuộc điều tra khách hàng, các đợt tiếp thị hoặc thiết lập kênh tương tác sẽ cung cấp cho HTX một cái nhìn sâu sắc về tâm lý khách hàng và giúp cho HTX có thể thay đổi hoặc cải thiện sản phẩm nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Khi nhà quản trị HTX có sự hiểu biết tốt nhất về thị trường và đọc được tâm lý người tiêu dùng thì các sản phẩm đến với khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Xuất phát từ vai trò cũng như tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX & DN Hải Phòng mở lớp "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh" cho đối tượng là các cán bộ chủ chốt ở các HTX trên địa bàn Thành phố. Khóa học này giúp cho các cán bộ HTX tự đánh giá khả năng giao tiếp của bản thân. Từ đó góp phần nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết phục và tự tin áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế trong HTX.

Nội dung chính của khóa học là:

- Tổng quan về giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế...

Một số hình ảnh tại lớp học

imghaiphong20170510085714

imghaiphong20170510081740

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh" tại Hải Phòng