Khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại Bắc Giang

                Quán triệt tinh thần của Nghị quyết 13 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, Tỉnh uỷ Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp ủy tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ cho các hợp tác xã hoạt động thông qua việc tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 461 HTX đang hoạt động, trong đó có 268 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; 173 HTX phi nông nghiệp; 20 quỹ tín dụng nhân dân. Trong số này, 346 HTX đã hoàn thành việc chuyển đổi, sắp xếp lại hoạt động (chiếm 97,5%); còn lại một số ít đơn vị tiếp tục hoàn thiện việc chuyển đổi và thành lập mới. Nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh Bắc Giang và sự nỗ lực của các HTX nên thời gian qua nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu... Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các HTX chưa xác định được mục tiêu chính trong hoạt động của HTX, chưa nắm chắc được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức dẫn đến không xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh hoặc nếu xây dựng được thì phương án đó lại không có tính khả thi cao.

                 Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cũng như định hướng phát triển của Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới, ngày 08/8/2016 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh".

Tham dự với lớp học có Ông Nguyễn Xuân Ngọc - trưởng phòng tư vấn hỗ trợ- Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, giảng viên của Trường Bồi dưỡng cán bộ và các học viên trên địa bàn tỉnh.

1470622558056 4166

                       Lập phương án sản xuất kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà quản trị HTX nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của HTX ở mức độ nào, nó như bức tranh tổng thể đánh giá sự phát triển của HTX ở thời điểm hiện tại và tương lai. Khóa học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết về xây dựng mục tiêu, phân tích các cơ hội kinh doanh, kỹ năng hoạch định phát triển sản phẩm mới, kỹ năng tổ chức công việc, phát triển các chiến lược marketing và xây dựng hệ thống phân phối,... Trên cơ sở đó, học viên được thực hành lập một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho chính mình.

Một số hình ảnh của lớp học:

1470622558495 4168

1470622558273 4167Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại Bắc Giang