Tiếp tục khai giảng lớp “Lập phương án sản xuất kinh doanh” tại tỉnh Nam Định

Nam Định là một trong những địa phương có phong trào HTX sớm nhất cả nước. Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về "Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể", kinh tế tập thể của Nam Định được đánh giá ổn định, đổi mới và phát triển năm sau đạt kết quả hơn năm trước và từng bước đã khẳng định vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Số lượng tổ hợp tác tăng, đa dạng về loại hình, rộng khắp ở các ngành và các lĩnh vực kinh tế. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có hàng nghìn tổ hợp tác, trong đó có khoảng 473 HTX trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế, gồm: 312 HTX DVNN; 1 HTX chăn nuôi; 14 HTX thủy sản; 17 HTX sản xuất muối; 40 HTX giao thông vận tải; 48 HTX CN-TTCN và thương mại và 41 quỹ TDND cơ sở... Về cơ bản các HTX đã thực hiện chuyển đổi theo quy định của Luật HTX 2012.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX nhìn chung quy mô còn nhỏ, năng lực nội tại hạn chế, thu nhập của người lao động thấp, nhất là tình trạng "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" – Ban chủ nhiệm hoạt động không có lương, hoặc lương quá thấp vẫn còn phổ biến trong các hợp tác xã. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ việc các hợp tác xã chưa có hướng sản xuất, kinh doanh lâu dài, chưa lập các chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và các chính sách liên quan khác trong tổ chức HTX. Hoạt động của đa số các HTX hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn, thiếu chiến lược phát triển đồng bộ. Hầu hết các HTX chưa có sự tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu mang tính thị trường; sản xuất và kinh doanh vẫn dựa trên những cái mình đã có mà không chú trọng đến việc xác định mình nên sản xuất, kinh doanh cái gì để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho HTX.

Vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng một phương án sản xuất kinh doanh tốt đối với các hợp tác xã?

Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, ngày 15/8/2016 Trường bồi dưỡng cán bộ tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định tổ chức khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" cho các đối tượng là đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp học có ông Vũ Đình Mạc – Chủ tịch LMHTX tỉnh Nam Định, tổ giảng viên của trường Bồi dưỡng cán bộ và các học viên đến từ các HTX trên địa bàn tỉnh Nam Định.

1471225832084 4834

Ông Vũ Đình Mạc – Chủ tịch Liên minh HTX phát biểu ý kiến

Một số nội dung cơ bản của khóa học gồm:

- Tổng quan chung về kinh doanh, thị trường;

- Phân tích, đánh giá thực trạng HTX và các cơ hội thị trường;

- Hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh khả thi;

- Hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh.

Dựa trên những nội dung đó, với sự cố gắng của cả giảng viên và các học viên trong lớp học, tin tưởng rằng sau khóa học này các học viên có thể lập được một phương án sản xuất kinh doanh phù hợp đúng đắn, từ đó giúp cho hoạt động kinh doanh của HTX ngày một hiệu quả hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho HTX nói chung cũng như thành viên HTX nói riêng.

Một số hình ảnh tại lớp học:

1471225848567 4835

1471225777271 4830

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Tiếp tục khai giảng lớp “Lập phương án sản xuất kinh doanh” tại tỉnh Nam Định