Lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Hà Nam

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 271 HTX với gần 207.000 thành viên. Trong đó có 184 HTX nông nghiệp, 78 HTX phi nông nghiệp và 09 quỹ tín dụng nhân dân; có 2.075 tổ hợp tác thu hút trên 10.200 thành viên. Các HTX, tổ hợp tác hoạt động ngày càng đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các thành viên, tận dụng các nguồn lực về đất đai, nguyên liệu về lao động... tại địa phương, làm tăng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn.

Quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ, năng lực nội tại của các HTX còn yếu kém; chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhiều HTX chưa cao, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường; việc tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tổ chức quản lý còn chưa kịp thời; việc thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả; kiến thức tiếp cận thị trường của ban quản lý các HTX còn yếu, kém, dẫn đến khó khăn về đầu ra cho sản phẩm...

Xuất phát từ tình hình thực tế, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, phấn đấu tất cả cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kiến thức quản lý thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng. Cử cán bộ đi tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nâng cao tỷ lệ cán bộ có trình độ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện gắn kết phương án sản xuất kinh doanh của các HTX với các dự án, chương trình đầu tư có mục tiêu của Nhà nước. Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hà Nam tổ chức lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX tại Hà Nam.

Khóa học đã diễn ra với không khí sôi nổi, hào hứng.Tham gia khóa tập huấn các học viên đã cùng nhau trao đổi về một số nội dung cơ bản như:

- Phân tích tình hình thị trường

- Hình thành và lựa chọn ý tưởng kinh doanh

- Hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh

Một số hình ảnh của lớp học

14159288 584069295114156 1875914353 n

14159688 584069325114153 1595843406 n 1

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Hà Nam