Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành HTX” tại Kiên Giang

Kiên Giang là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của vùng và của cả nước. Kiên Giang có diện tích đất nông nghiệp trên 475 nghìn ha, chiếm 74,88% diện tích tự nhiên, trong đó đất trồng lúa 354 nghìn ha, chiếm 74,5% đất sản xuất nông nghiệp. Do điều kiện tự nhiên chi phối, sản xuất nông nghiệp của tỉnh hình thành bốn vùng sinh thái lớn, đặc trưng cho vùng ĐBSCL. Quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TƯ, ngày 18-3-2002 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 2-1-2008 của Ban Bí thư Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong những năm qua tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, nông thôn và đã có những bước chuyển biến tích cực. Kinh tế hợp tác xã đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập của hộ nông dân, cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào GDP của tỉnh (đạt trên 4,9%GDP), chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương.

Hiện tại, toàn tỉnh có 171 HTX, trong đó có 120 HTX nông nghiệp với 29.025,92 ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 19,50% hộ dân, 24,90% hộ nông dân tham gia. Khác với các hợp tác xã được thành lập ở thời kỳ trước đổi mới, các HTX hiện nay được thành lập xuất phát từ nguyện vọng của các hộ nông dân và người lao động. Các hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thỏa thuận mức góp vốn, thống nhất phương hướng, mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Đại hội xã viên thông qua vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành của ban chủ nhiệm; nội dung hoạt động của HTX được cụ thể hóa và bàn bạc dân chủ từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh; có báo cáo hàng tháng, hàng quý và hoạch toán lợi nhuận cả mùa vụ. Chính vì vậy, hầu hết các HTX làm ăn có hiệu quả, tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động.

Bên cạnh những kết quả trên thì còn những khó khăn tồn tại nhất định mà hiện tại chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Đa số cán bộ quản lý HTX trình độ năng lực quản lý điều hành còn yếu, thiếu phương pháp giải quyết công việc trong quá trình hoạt động; với cơ chế thị trường mở rộng hiện nay, cán bộ quản lý HTX thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ không bắt kịp được nhịp độ hoạt động sôi nổi của nền kinh tế thị trường nói chung và tạo ra hướng đi phù hợp nhất cho HTX của mình quản lý; lúng túng, thiếu tính thuyết phục, thiếu khoa học, thiếu kinh nghiệm trong quản lý tập thể; từ đó hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao hoặc không có lãi hoặc chỉ giảm được giá thành chi phí cho xã viên, chủ yếu làm mang lại lợi ích cho xã viên, lợi ích cho tập thể không được bao nhiêu.

Đứng trước tình hình đó, ngày 7/9/2016 Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành HTX".

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ông Nguyễn Văn Thế - Phó chủ tịch Liên minh HTX đã cho thấy tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng. Ông cũng quán triệt tinh thần học hỏi cũng như yêu cầu các học viên phải tham dự đầy đủ và đúng thời gian học tập.

14256584 587214841466268 265407312 n

Ông Nguyễn Văn Thế - Phó chủ tịch Liên minh HTX

Đến với lớp học, các học viên đã được tiếp cận với những kiến thức mới phù hợp với tình hình hiện tại: như kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing trong HTX. Các học viên cũng sẽ ggược trải nghiệm thực tế qua các bài tập trên lớp, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành dưới sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên.

Một số hình ảnh lớp học:

14287617 587214848132934 1416081197 n

14218598 587214851466267 565703279 n

14249138 587214894799596 1255580471 n

14248888 587214874799598 513497124 n

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành HTX” tại Kiên Giang