Lớp bồi dưỡng “Quản trị Marketing trong HTX” tại tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chủ trương phát triển phong trào kinh tế tập thể của nhà nước những năm qua, tỉnh Lạng Sơn chú trọng phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tỉnh đã khuyến khích thành lập và nhân rộng các mô hình hợp tác xã (HTX) trong nhiều lĩnh vực sản xuất.

Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 190 HTX, 1.700 tổ hợp tác. Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, xây dựng, giao thông...

Các HTX và tổ hợp tác đã thu hút khoảng 24.800 người tham gia với thu nhập bình quân 19 triệu đồng/người/năm. Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2020, mỗi năm thành lập mới từ 15 - 20 HTX, 30 - 40 tổ hợp tác, thu nhập bình quân đạt từ 25 - 40 triệu đồng/người/năm, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế của tỉnh lên 8 - 9%/năm. HTX đã giải quyết được những khó khăn về vốn, thiết bị máy móc, vật tư, cây con giống, tiêu thụ sản phẩm...Tuy nhiên phần lớn các HTX có quy mô nhỏ bé, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, manh mún, chưa năng động, chậm khắc phục khó khăn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng họat động sản xuất kinh doanh, chưa chủ động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa ngành nghề; chưa có các hình thức liên doanh liên kết khu vực HTX, HTX với các tổ chức doanh nghiệp.

Nguyên nhân, do trình độ, năng lực của cán bộ HTX còn hạn chế, hầu như chưa qua đào tạo, lúng túng trong hoạt động, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Hợp tác xã, mặt khác do thu nhập đối với cán bộ HTX thấp, chế độ chính sách lâu dài chưa có đã làm giảm động lực của bộ máy quản lý cũng như thu hút có năng lực, trình độ tham gia vào Hợp tác xã. Đứng trước tình hình đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp cùng liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng "Quản trị Marketing trong HTX" cho cán bộ chủ chốt các HTX với những nội dung sau:

- Kiến thức tổng quan về Marketing;

- Marketing 4P: sản phẩm, giá, địa điểm phân phối, xúc tiến thương mại;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động Marketing trong HTX....

Một số hình ảnh lớp học:

1474422855546 500

Ông Hoàng Văn Sóng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai giảng

1474422770500 499

1474427721265 505

1474425291265 502

Hoạt động của lớp học

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp bồi dưỡng “Quản trị Marketing trong HTX” tại tỉnh Lạng Sơn