Lớp bồi dưỡng “Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã” tại tỉnh Nam Định

Trong những năm qua, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều HTX nhất là các HTX NN đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng việc thay đổi phương thức hoạt động theo mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Tuy nhiên, đa số các HTX NN trên địa bàn tỉnh hiện nay mới chỉ tập trung hoạt động đối với các dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như: cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy lợi nội đồng... Các dịch vụ sau sản xuất như: bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm nhiều. Chính vì không tìm được đầu ra cho nông sản dẫn đến các thành viên bỏ công sức, bỏ chi phí nhiều nhưng lợi nhuận rất ít. Ngoài ra, do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn nên sản phẩm làm ra của HTX thường là những mặt hàng nông sản thô, chưa qua chế biến dẫn đến giá trị thấp.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuỗi giá trị trong liên kết, Trường Bồi dưỡng cán bộ tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định mở lớp "Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã" cho đối tượng là đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp học, các học viên đã được các giảng viên của Trường Bồi dưỡng Cán bộ hướng dẫn cách thức thu thập thông tin về thị trường, chuỗi giá trị, vẽ sơ đồ chuỗi, xây dựng chiến lược và hoạt động nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm thông qua phát triển các liên kết ngang và dọc, từ đó gia tăng khả năng tham gia vào thị trường. Đây là những kiến thức cơ bản nhưng rất cấn thiết cho việc phân tích chuỗi giá trị, kết nối thị trường xây dựng chiến lược phát triển cho các mặt hàng nông sản của HTX.

Với những dẫn chứng cụ thể, sát thực, cùng những bài tập tình huống sinh động liên quan đến nội dung bài học mà giảng viên đưa ra đã lôi cuốn được các học viên tham gia một cách tích cực.

Một số hình ảnh tại lớp học:

imgp0063

imgp0078

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp bồi dưỡng “Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã” tại tỉnh Nam Định