Lớp "Công tác kiểm soát trong HTX" tại tỉnh Bình Định

Kiểm soát hoạt động của HTX là một nhu cầu khách quan và cũng là yêu cầu chủ quan của các thành viên HTX (những người chủ thực sự của HTX) nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của HTX, đảm bảo sự phát triển của HTX đúng với tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc của bản thân HTX, đảm bảo các hoạt động của HTX theo đúng pháp luật và các chính sách của Nhà nước.

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát tốt sẽ giúp HTX hoạt động theo phương thức có hệ thống và hiệu quả; đảm bảo giấy tờ, sổ sách luôn chính xác và đầy đủ; bảo vệ tài sản chung và bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của HTX luôn được tuân thủ; phát huy quyền làm chủ của thành viên. Gắn quyền lợi của thành viên với HTX làm cho các thành viên gắn bó hơn với HTX. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi Ban kiểm soát các HTX cần hiểu rõ và nắm vững các quy định nêu trên đồng thời cán bộ làm công tác kiểm soát cần phải am hiểu những kiến thức nhất định về pháp luật liên quan, tài chính, kế toán có liên quan đến HTX.

Nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm soát trong HTX và thống nhất các nội dung hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX, đáp ứng yêu cầu phát triển của các HTX trong tình hình mới, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Định tổ chức lớp bồi dưỡng "Công tác kiểm soát trong HTX" cho cán bộ làm công tác kiểm soát trong các HTX trên địa bàn tỉnh. Đến với lớp học, các học viên được học hỏi các kiến thức về kiểm tra giám sát như: Tổng quan về HTX và kiểm soát HTX; Trình tự các bước kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của HTX; Nội dung của công tác kiểm tra, kiểm soát. Với kinh nghiệm giảng dạy của tổ giảng viên và sự nhiệt tình hăng hái tham gia của các học viên, lớp học diễn ra sôi nổi và hào hứng.

Một số hình ảnh của lớp học:

14456915 1363839190293468 597593764 o

14513727 1363838806960173 886442870 o

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp "Công tác kiểm soát trong HTX" tại tỉnh Bình Định