Lớp bồi dưỡng "Quản trị Marketing trong HTX" tại tỉnh Vĩnh Phúc

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của HTX và thị trường, đảm bảo cho hoạt động của HTX hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Nói cách khác, Marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho HTX. Sử dụng Marketing trong công tác kế lập hoạch kinh doanh sẽ giúp cho HTX thực hiện phương châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường. Trong điều kiện cạnh trạnh trên thị trường gay gắt thì chỉ có HTX nào biết hướng đến thị trường thì mới có khả năng tồn tại.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 713 HTX, trong đó có 297 HTX nông nghiệp và 416 HTX phi nông nghiệp . Với HTX nông nghiệp, với trên 90.000 thành viên và gần 31.000 lao động, hoạt động của các HTX nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục được những yếu kém. Một số HTX trước đây chỉ làm dịch vụ bảo vệ sản xuất, nay đã mở rộng ngành nghề kinh doanh như dịch vụ cung ứng giống, vật tư, phân bón, một số còn lồng ghép thêm dịch vụ vệ sinh môi trường, thủy lợi; các HTX tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước qua các chương trình, dự án, quỹ khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn và tạo điều kiện cho thành viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thu nhập.

Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn những tồn tại hạn chế về trình độ quản lý của cán bộ HTX, nhiều HTX vẫn chưa có trụ sở làm việc riêng hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ quản lý lâu năm trong HTX vẫn chưa được đóng bảo hiểm, đặc biệt là chứ có khả năng Marketing để có thể đưa sản phẩm của mình đến với thành viên và khách hàng... nên hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa cao.

Đứng trước tình hình đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng "Quản trị Marketing trong HTX" dành cho cán bộ chủ chốt HTX trên toàn tỉnh. Đến với khóa học, học viên được tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về Marketing, kiến thức về các chiến lược Marketing như: sản phẩm, giá, kênh phân phối, xúc tiến thương mại. Lớp học diễn ra sôi nổi và bổ ích.

Một số hình ảnh diễn ra trong khóa học:

1476841809372 1084

1476850701778 1104

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp bồi dưỡng "Quản trị Marketing trong HTX" tại tỉnh Vĩnh Phúc