Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ lãnh đạo" tại tỉnh Ninh Thuận.

Trong chương trình tập huấn trong khuôn khổ Dự án nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE) và thoả thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam (VCA) và tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Hôm nay ngày 14/11/2019 Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Hà Lan SNV, Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hơp với Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận tổ chức khoá tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ lãnh đạo". Tham dự khai mạc lớp tập huấn có Ông Phạm Thanh Bình: Phó giám đốc phụ trách Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, tổ giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ cùng các học viên là cán bộ chốt của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã trong địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Những nội dung chính trong khoá tâp huấn

Phần 1: Tổng quan chung

Phần 2: Tiếp cận và huy động vốn hiệu quả

Phần 3: Quản trị nguồn vốn

Một số hình ảnh khoá tập huấn:

 

ninhthuan11191

ninhthuan11192

ninhthuan11193

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ lãnh đạo" tại tỉnh Ninh Thuận.