Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ làm lãnh đạo" tại tỉnh Bình Định.

Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE) và thoả thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam (VCA) và tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Hôm nay, ngày 21/11/2019 dưới sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Hà Lan SNV. Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hơp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức khoá tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ làm lãnh đạo". Tham dự khai mạc lớp tập huấn có Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định, tổ giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ cùng các học viên là cán bộ chốt của Doanh nghiệp/ Hợp tác xã trong địa bàn tỉnh Bình Định.

Những nội dung chính trong khoá tâp huấn

Phần 1: Tổng quan chung

Phần 2: Tiếp cận và huy động vốn hiệu quả

Phần 3: Quản trị nguồn vốn

Một số hình ảnh khoá tập huấn:

bìnhdinh11193

binhdinh11192

binhdinh11191

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Tiếp cận và quản lý nguồn vốn cho các Doanh nghiệp/ Hợp tác xã do nữ làm lãnh đạo" tại tỉnh Bình Định.