Hiệu quả mang lại từ quá trình chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012

Tổ chức lại HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 là "luồng gió mới" cho khu vực kinh tế tập thể, trong đó quan hệ kinh tế giữa HTX và các thành viên chặt chẽ hơn, tối đa hóa lợi ích cho các thành viên, phản ánh đúng bản chất của HTX là hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Xác định được đổi mới đi đôi với việc nâng cao hiệu quả hoạt động nên sau hơn 3 năm Luật HTX năm 2012 đi vào cuộc sống, chất lượng hoạt động của các HTX được chuyển đổi và thành lập mới có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Điển hình như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa tiến hành đại hội chuyển đổi vào tháng 8/2015; sau khi chuyển đổi, các hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX đa dạng, thiết thực và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa (viết tắt là HTX) thuộc xóm 12 thôn Phương Xá xã Đồng Hóa huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Có 2.476 hộ là thành viên của HTX, bình quân đất canh tác cho 1 khẩu là 540 đến 612 m2 , năng suất lúa đạt trên 2 vụ bình quân một năm từ 129 – 131 tạ/ha. Ngoài sản xuất chính 2 vụ lúa chiêm và lúa mùa, sau khi chuyển đổi HTX đã chú trọng sản xuất cây hàng hóa xuất khẩu trên cả 2 vụ xuân và vụ đông. Nhờ có những khuyến khích về chính sách, cơ chế của Đảng và nhà nước cũng như sự nhạy bén của ban quản lý nên nhiều năm qua hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa là một trong những HTX đi đầu trong phong trào trồng cây xuất khẩu đem lại lợi nhuận kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp nhất là việc phá bỏ thế độc canh từ cây lúa, giá trị sản xuất cây xuất khẩu hàng năm đạt từ 7,6 đến 8,2 tỷ đồng.

htx dvnn dong hoa

Đại hội đại biểu thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa

Từ năm 2012 theo Luật HTX sửa đổi và bổ sung - đây là thời điểm thuận lợi để HTX hoạt động kinh doanh theo hướng "đa ngành nghề": tổ chức cung ứng giống mới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ xã viên đảm bảo về chất lượng và thời gian,...HTX xác định nhiệm vụ chính là tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong HTX. Để thực hiện tốt việc tiêu thụ sản phẩm HTX đã: tham quan học hỏi kinh nghiệm từ một số HTX điển hình để từ đó có những kiến thức vận dụng vào thực tế điều kiện của địa phương sao cho phù hợp và đạt hiệu quả; HTX thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết theo phương thức bốn nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) . HTX đã chủ động liên doanh với nhiều doanh nghiệp có uy tín và có tiềm lực về tài chính, đảm bảo về pháp lý như: Công ty xuất nhập khẩu Đức Lộc (Hải Dương), công ty TNHH Hội Vũ (Cầu Dát – Duy Tiên), công ty TNHH Trung Thành,... Bên cạnh đó Ban quản trị của HTX đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành các khâu dịch vụ, đồng thời phát triển các dịch vụ mới nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các hộ thành viên.

Ngoài ra, HTX còn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất bằng nguồn lãi của các dịch vụ; khuyến khích bà con xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất giống lúa, cây hàng hóa xuất khẩu và mô hình trồng rau sạch, an toàn. Vì vậy, trong thời gian qua, HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Doanh thu của HTX năm sau cao hơn năm trước. Kết quả trong 5 năm qua, tổng doanh thu của HTX đạt gần 10 tỷ đồng, lãi suất từ các khâu dịch vụ đạt gần 700 triệu đồng; thu nhập 1 ha canh tác bình quân đạt 80,7 triệu đồng/năm, lương thực bình quân đầu người đạt 670 – 690 kg/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/người/năm.

Để hoạt động liên kết, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa nhận thấy: phải có chữ tín trong mọi việc làm của HTX nhất là đối với các công ty, đặt lợi ích của người sản xuất và người tiêu thụ lên hàng đầu; phải có tinh thần hợp tác cao giữa hộ sản xuất – HTX và các công ty trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; giữa HTX và công ty phải mạnh dạn đầu tư và khuyến khích có tính phát triển đột phá nâng cao khả năng cạnh tranh; thực hiện hợp đồng theo đúng thỏa thuận về giá cả, thời gian, chất lượng và số lượng đảm bảo hai bên đều có lợi, song phải đặt lợi ích của hộ xã viên lên hàng đầu trên cơ sở lợi ích của HTX và công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa còn gặp không ít những khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: giá cả vật tư cho sản xuất không ổn định, giá sản phẩm đứng trong khi ngày công lao động lại đòi hỏi quá cao, quá trình tổ chức thu mua của HTX còn gặp nhiều khó khăn vì cơ chế thị trường nên không tránh khỏi việc tranh mua, tranh bán,...

Để phát triển hơn nữa sau quá trình chuyển đổi hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa cần tiếp tục củng cố trong mối quan hệ giữa HTX và các công ty; cần phải có những tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục những tồn tại trong quá trình bao tiêu sản phẩm; cùng với HTX công ty nên mở thêm về chính sách hỗ trợ đầu tư, có chính sách đãi ngộ và khuyến khích các điển hình về sản xuất; tăng cường hỗ trợ và phát triển hơn nữa đối với một số mặt hàng mà địa phương có sẵn.

Phòng Hợp tác & Nghiên cứu khoa học

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Hiệu quả mang lại từ quá trình chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012