Tạo lập cơ chế một cửa liên thông cho quản lý thuế hợp tác xã

(HQ Online)- Hướng tới mục tiêu giảm bớt thủ tục hành chính (TTHC), chi phí đăng ký, minh bạch hóa thông tin của các hợp tác xã (HTX), Tổng cục Thuế đã phê duyệt đề án “Xây dựng Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin quản lý HTX giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX và hệ thống thông tin đăng ký thuế”.

alt
Đề án hướng tới mục tiêu giảm bớt TTHC, chi phí đăng ký cho HTX, minh bạch hóa thông tin HTX.  Ảnh: T.L.

Theo Tổng cục Thuế, qua gần 20 năm triển khai thực hiện công tác đăng ký thuế, đến nay pháp luật về đăng ký thuế cũng như ứng dụng đã cơ bản hoàn thiện theo hướng cải cách TTHC cho người nộp thuế.

Điểm nhấn là Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế. Thông tư này tạo ra bước đột phá trong cải cách TTHC trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; đồng thời pháp lý hóa các quy trình trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, việc liên thông điện tử tự động này đã hạn chế sự tác động can thiệp của con người, góp phần rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Qua đó, nhân rộng mô hình một cửa liên thông tới người nộp thuế, nhất là các tổ chức như HTX.

Qua nghiên cứu thực tế và những kinh nghiệm trong việc cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp, việc xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX sẽ giúp giải quyết cơ bản một số vướng mắc hiện nay đối với HTX. Cụ thể như: Giảm bớt TTHC cũng như chi phí khi đăng ký HTX; minh bạch hóa thông tin về khu vực HTX; tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển; tạo nền tảng công nghệ thông tin cho việc trao đổi thông tin về thành lập và hoạt động của HTX; tạo sự bình đẳng về thủ tục giữa HTX và doanh nghiệp.

Với đề án: “Xây dựng Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin quản lý HTX giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX và hệ thống thông tin đăng ký thuế”, Tổng cục Thuế cho rằng, đề án hướng tới mục tiêu giảm bớt TTHC, chi phí đăng ký cho HTX, minh bạch hóa thông tin HTX, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển, bình đẳng về thu nhập, rút lui khỏi thị trường giữa HTX và doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX.

Về mặt nghiệp vụ, đề án hướng tới tổ chức một cơ quan là đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX. Người thành lập chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký và nhận kết quả giải quyết TTHC tại một cơ quan hành chính duy nhất là phòng tài chính – kế hoạch thuộc UBND cấp huyện (đối với thủ tục đăng ký HTX) và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với thủ tục đăng ký liên hiệp HTX, quỹ tín dụng).

Bên cạnh đó, sẽ sử dụng một mẫu đơn hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; sử dụng một mã số chung duy nhất; hợp nhất giấy chứng nhận đăng ký HTX và giấy chứng nhận đăng ký thuế thành giấy chứng nhận đăng ký HTX. Điều này sẽ giúp giảm bớt TTHC, thời gian và loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ trùng lặp hoặc không hợp lý.

Đáng chú ý, đề án đặt mục tiêu sử dụng mã số chung duy nhất. Theo đó hợp nhất số giấy chứng nhận đăng ký HTX và mã số đăng ký thuế đối với HTX như hiện nay thành một mã số chung duy nhất là mã số HTX. Mã số này sẽ được cấp duy nhất một lần khi HTX đăng ký thành lập và duy trì đến khi chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với HTX bằng việc hợp nhất giấy chứng nhận đăng ký HTX và giấy chứng nhận đăng ký thuế thành giấy chứng nhận đăng ký HTX.

Thuỳ Linh
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Tạo lập cơ chế một cửa liên thông cho quản lý thuế hợp tác xã