Đào tạo cán bộ công chức, viên chức

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em - Quyển 2

biaquyen2 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em - Quyển 2

Đọc thêm...

 
 

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em - Quyển 1

biaquyen1 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em - Quyển 1

Đọc thêm...

 
 

Chương trình của Trường Bồi dưỡng cán bộ

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Bồi dưỡng cán bộ 1. Đối tượng - Viên chức quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm: - Viên chức các Ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam; - Viên chức Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.    

Đọc thêm...

 
 

Chương trình của Bộ nội vụ

Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng Quyết định số: 1245/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng. Download file tại đây    

Đọc thêm...

 
 
Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức