Kế hoạch

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020

Đọc thêm...

 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2018

  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2018

Đọc thêm...

 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2017

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2017

Đọc thêm...

 
 

Kế hoạch năm 2016

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX năm 2016    

Đọc thêm...

 
 
Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Kế hoạch