Hệ thống văn bản

Quyết định số 145/QĐ-TrBDCB ngày 04/10/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023

Quyết định số 145/QĐ-TrBDCB ngày 04/10/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023. Download tại đây
 
 

Quyết định số 94/QĐ-TrBDCB ngày 10/7/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023

Quyết định số 94/QĐ-TrBDCB ngày 10/7/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 Download tại đây
 
 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023

Quyết định số 60/QĐ-TrBDCB ngày 17/4/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023 Download tại đây
 
 

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Quyết định số 24a/QĐ-TrBDCB ngày 15/2/2023 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Download tại đây
 
 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Đọc thêm...
 
 

Quyết định 1804/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Quyết định 1804/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 1804.signed 1.pdf
 
 
nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu-1

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư áp dụng từ tháng 3 năm 2020 Đọc thêm...
 
 
alt

Thông báo số 276/TB-VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với VCA

Ngày 3/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 276/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.   Đọc thêm...
 
 

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản. Đọc thêm...
 
 
alt

Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản. Ảnh minh họa Đọc thêm...
 
 

Trang 1/6

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản