Văn bản điều hành

Quyết định số 145/QĐ-TrBDCB ngày 04/10/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023

Quyết định số 145/QĐ-TrBDCB ngày 04/10/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023. Download tại đây
 
 

Quyết định số 94/QĐ-TrBDCB ngày 10/7/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023

Quyết định số 94/QĐ-TrBDCB ngày 10/7/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 Download tại đây
 
 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023

Quyết định số 60/QĐ-TrBDCB ngày 17/4/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023 Download tại đây
 
 

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Quyết định số 24a/QĐ-TrBDCB ngày 15/2/2023 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Download tại đây
 
 
Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản Văn bản điều hành