Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản Văn bản điều hành Quyết định số 94/QĐ-TrBDCB ngày 10/7/2023 về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023