Các giải pháp hỗ trợ xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 15/11/2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo "Các giải pháp hỗ trợ xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm tại tỉnh Bắc Kạn". Tham dự Hội thảo có hơn 40 đại biểu đến từ các đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ, Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn và cán bộ chủ chốt một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Tạ Quang Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ phát biểu khai mạc hội thảo đã đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tại tỉnh Bắc Kạn thông qua kết quả khảo sát của Trường tại 50 HTX và gần 300 hộ thành viên như sau: Quy mô các HTX trong tỉnh nhỏ: Bình quân 10 thành viên/ hợp tác xã. Sự hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác còn hạn chế. Số HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi chiếm tỷ trọng thấp, chủ yếu là các HTX trung bình và kém. Nội lực của các HTX còn yếu do mới thành lập, thiếu vốn; trình độ tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Công nghệ sản xuất lạc hậu, sản xuất còn manh mún, khối lượng sản phẩm hàng hóa thấp và khả năng cạnh tranh trên thị trường chưa cao. Năng lực cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, phần lớn trưởng thành qua kinh nghiệm, chưa nắm rõ về luật HTX do vậy gặp khó khăn trong việc quản lý, điều hành HTX. Tay nghề người lao động thấp, lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật ít, nhiều HTX chưa có lao động kỹ thuật,... Chính vì vậy, mục đích của Hội thảo là đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm tại tỉnh Bắc Kạn, từng bước xây dựng HTX hoạt động và phát triển bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

hoithaobackan1117

Ông Tạ Quang Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo Bà Vũ Thị Bích Hà – Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng Trường Bồi dưỡng cán bộ trình bày các giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm tại tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện ý kiến của các HTX đều có mong muốn được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về Luật HTX 2012, quản lý và điều hành HTX, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,....và hỗ trợ trang thiết bị, nhà xưởng, đất đai, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm.

Lãnh đạo các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì,... phát biểu trong hội thảo đều khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ, hỗ trợ một số hoạt động liên quan đến việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm như: hỗ trợ các thủ tục hành chính; tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX....

Ông Đỗ Đình Thủy – Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn cho rằng cần: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; rà soát lại bộ máy tổ chức của HTX; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các lớp chuyên sâu cho từng chức danh trong HTX (Giám đốc, trưởng Ban kiểm soát, Kế toán,...).

Từ các ý kiến đại diện các HTX, lãnh đạo các huyện, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể,... Trường Bồi dưỡng cán bộ đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm tại tỉnh Bắc Kạn như sau:

- Về phía HTX:

+ Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và trường Bồi dưỡng cán bộ rà soát lại bộ máy tổ chức để hoạt động đúng Luật HTX 2012: Cơ cấu tổ chức, vốn góp, bản chất, giá trị, nguyên tắc, lợi ích, cách thức xây dựng, tổ chức HTX...

+ HTX phải lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng giai đoạn bảo đảm hoạt động sản xuất được thực hiện một cách khoa học và hiệu quả.

+ HTX cần giảm sát chặt chẽ quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo 3 đồng (đồng giống, đồng kỹ thuật và đồng chất lượng) và xây dựng được thương hiệu sản phẩm nâng cao khả năng tiêu thụ;

+ Để hoạt động có hiệu quả thì quan trọng nhất vẫn là nội lực của HTX: Trình độ chuyên môn kỹ thuật, quản lý điều hành, định hướng phát triển của HTX,...

- Về phía Chính quyền địa phương:

+ Tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai;

+ Tạo điều kiện về thủ tục hành chính;

+ Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức phổ biến các chính sách, pháp luật về xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị;

+ Chủ động trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của HTX để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

- Về phía Sở, ban, ngành của tỉnh:

+ Trang bị những kiến thức cơ bản về bảo quản nông sản sau thu hoạch; các kỹ thuật ứng dụng trong hoạt động SXKD của HTX; các kỹ năng xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong trồng trọt và chăn nuôi hiện nay;

+ Tư vấn hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước giúp tìm kiếm thị trường;

+ Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phổ biến các chính sách, pháp luật về KTTT, HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị thông qua các hình thức: Hội thảo, hội thi, tham quan thực tế các mô hình HTX liên kết chuỗi, tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình;

+ Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực về: khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực...

- Trường Bồi dưỡng cán bộ:

+ Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về HTX, Luật HTX 2012;

+ Kiến thức về chuỗi giá trị sản phẩm;

+ Kiến thức về kinh doanh, thị trường, quản lý và điều hành HTX (lập phương án sản xuất kinh doanh; kỹ năng quản lý và điều hành HTX kiểu mới; quản trị Marketing; sản xuất, nhân sự, tài chính; kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng; xây dựng thương hiệu sản phẩm,...)

Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nhằm thu hút phần lớn lao động nông thôn tham gia vào hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho thành viên, từ đó, góp phần bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an ninh xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

hoithaobackan11171

hoithaobackan1113

hoithaobackan11172

Phòng Hợp tác & Nghiên cứu khoa học

Bạn đang ở: Home Nghiên cứu - Trao đổi Các giải pháp hỗ trợ xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất thực phẩm tại tỉnh Bắc Kạn