Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022), Luật Hợp tác xã năm 2023, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã ngày 02/02/2024; Nghị quyết số 785/NQ-LMHTXVN ngày 07/12/2023 Hội ngị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ Kế hoạch công tác số 45/KH-LMHTXVN ngày 06/01/2024 của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, gia nông Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2024), 13 năm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) thống nhất Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4); ngày 7/2/2024 Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVNtổchức Tháng hành động vì hợp tác xã (HTX) năm 2024 với thời gian thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024.

alt

Mục đích của Tháng hành động vì HTX năm 2024 nhằm nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết. Qua đó, các cấp, các ngành, quan tâm hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác (THT), liên hiệp HTX và thành viên, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác; ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tạo không khí vui khỏe để cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết hăng say công tác, hoạt động sản xuất xây dựng các tổ chức kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

alt

Cũng theo Kế hoạch này, nội dung chính của Tháng hành động vì HTX năm 2024: (1) Hoạt động truyền thông; (2) Hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên.; (3) Tăng cường các hoạt động hỗ trợ HTX. Về Hoạt động truyền thông sẽ tuyên truyền về: Quá trình hình thành, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX và sự ra đời của Ngày HTX Việt Nam (11/4); Nội dung, ý nghĩa của 02 bức thư (ngày 11/4/1946 và ngày 11/4/1964) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về HTX; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó tập trung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật HTX năm 2023, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; các quy định pháp luật có liên quan; các chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX của địa phương; Vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội và vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, HTX.; Tuyên truyền, phát động phong trào khởi nghiệp HTX, tuyên truyền nhân rộng các HTX tiêu biểu, các sản phẩm tiêu biểu của HTX, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; những mô hình kinh tế tập thể điển hình, có cách làm mới, sáng tạo và hoạt động hiệu quả.

alt

Trong Tháng hành động vì HTX năm 2024 sẽ tổ chức: Diễn đàn hợp tác xã quốc gia lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề “Hợp tác xã với ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”; Hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia gắn với chuỗi hoạt động Festval nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu 2024; Hội thảo quốc gia về nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các HTX và hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các HTX và thành viên tiếp cận vốn vay Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX các địa phương; Lễ phân giao nguồn vốn cho vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam cho các địa phương năm 2024; ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ vốn tín dụng giữa Liên minh HTX Việt Nam với một số ngân hàng thương mại, ngân hàng HTX và ngân hàng Chính sách xã hội vv…; Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động HTX và các tổ chức kinh tế tập thể; Chương trình phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo HTX và Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX khu vực phía Bắc; Khởi động thực hiện dự án “Thanh niên trong HTX thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng” do EU tài trợ.

Vân Khánh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024