Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
Ông Phạm Minh Điển - Trưởng Ban Kế hoạch và hỗ trợ, thông tin tại buổi gặp mặt báo chí.

Tại buổi họp, ông Phạm Minh Điển - Trưởng ban Kế hoạch và hỗ trợ (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) cho biết, Tháng hành động vì hợp tác xã (HTX) năm 2024 diễn ra với các hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; hoạt động hỗ trợ HTX...

Trong đó tổ chức các sự kiện: Diễn đàn HTX quốc gia lần thứ nhất 2024, với chủ đề "Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm"; Lễ tôn vinh HTX tiêu biểu và trao Giải Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024 "CoopStar Awards 2024"; Hội thảo quốc gia về nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các HTX và hội nghị tuyên truyền hướng dẫn các HTX và thành viên tiếp cận vốn vay Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX các địa phương và các nguồn tín dụng khác...

Ông Phạm Minh Điển cho biết thêm, kinh tế tập thể, HTX dần phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Số lượng HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn, khẳng định mô hình kinh tế tập thể, HTX phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân. Đến hết 31/12/2023, cả nước có 31.364 HTX, trong đó: 20.710 HTX nông nghiệp; 2.448 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 2.745 HTX thương mại dịch vụ...

Năm 2023, cả nước thành lập mới 2.156 HTX, khu vực kinh tế tập thể, HTX thu hút 7,05 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn và 2,58 triệu lao động; tổng vốn điều lệ đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng, bình quân hơn 1,9 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt hơn 194 nghìn tỷ đồng, bình quân hơn 6,1 tỷ đồng/HTX; có 120.983 tổ hợp tác, các tổ hợp tác thu hút hơn 1,8 triệu thành viên là hộ gia đình.

Tại cuộc gặp mặt, bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, mục đích của Tháng hành động vì HTX năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy sự tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX... Đồng thời tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác...

Trong khuôn khổ tháng hành động gồm: lễ phát động Tháng hành động vì HTX năm 2024 diễn ra tại tỉnh Ninh Bình, ngày 29/3/2024; hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động HTX và các tổ chức kinh tế tập thể" diễn ra ngày 29/3 tại Hải Phòng; diễn đàn HTX quốc gia lần thứ nhất năm 2024; lễ tôn vinh HTX tiêu biểu và trao Giải Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024 "CoopStar Awards 2024" diễn ra tại Hà Nội...

Theo Thời báo Tạp chí Việt Nam